Vår personal

Nils-Åke Nilsson

Säljare Cabas/Företag
Tel: 0346-71 45 81
nisse.nilsson@mdfalkenberg.se

Tore Andersson

Niklas Andersson

Säljare Cabas/Företag
Tel: 0346-71 45 85
niklas.andersson@mdfalkenberg.se

Anders Persson

Adam Segermalm

Tina Törngren